header

header
hahtgnamcali

Thứ Tư, 3 tháng 5, 2017

Tin Buồn Từ Bắc California

TIN BUỒN
Gia đình Thiết Giáp Bắc Cali rất đau buồn thông báo đến tất cả quý Tướng Lãnh, quý Niên Trưởng và toàn thể Kỵ Binh khắp nơi:
Trung Tướng   HOÀNG- XUÂN- LÃM
Sinh ngày 10 tháng 10 năm 1928 tại Quảng Trị Việt Nam
Cựu Tư Lệnh Quân Đoàn I – Quân Khu I
Cựu Chỉ Huy Trưởng TGB/QLVNCH
Tốt nghiệp Khóa 3 Trần Hưng Đạo Trường Võ Bị Quốc Gia VN
Đã tạ thế vào ngày 2 tháng 5 năm 2017 tại Thành phố Davis, CA.
HƯỞNG THỌ 90 tuổi
Linh cữu được quàn tại Oak Hill Cemetery
Số 300 Curtner, San Jose, CA 95125
Kính thông báo
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Thiết Giáp Bắc California
KB Trương Văn Hàm


Không có nhận xét nào: