header

header
hahtgnamcali

Thứ Tư, 3 tháng 5, 2017

Cáo Phó và Thông Báo Số 1

 
Thông Báo Số 1.
Kính thưa quý Tướng Lãnh, quý Niên Trưởng và toàn thể Kỵ Binh,
Thiết Giáp Bắc Cali sẽ phối hợp chặt chẽ với tang gia để tổ chức chu đáo tang lễ choTrung Tướng.
Kính mời quý vị theo dõi các thông báo của chúng tôi để biết được diễn tiến về công việc chuẩn bị cho tang lễ.
 
KB Trương văn Hàm

Không có nhận xét nào: