header

header
hahtgnamcali

Thứ Sáu, 5 tháng 5, 2017

Thông Báo Số 5-17

Thông báo v/v tham dự tang lễ Trung Tướng Hoàng Xuân Lãm.
Chúng tôi vừa nhận được Thông báo Tang lễ của Trung Tướng như sau:
 
Linh cửu hiện đang quàn tại: Oak Hill Memorial Park,
300 Curtner Ave. San Jose, CA 95125
CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ
Thứ Bảy, Ngày 20 Tháng 5 Năm 2017:
 
9:00 giờ sáng - 11:00 giờ sáng  : Thăm viếng.
11:00 giờ sáng- 12:00 giờ trưa : Lễ Phủ Cờ
12:00 giờ trưa- 6:00 giờ chiều : Thăm viếng
 
Chủ Nhật, Ngày 21 Tháng 5 Năm 2017:
 
9:00 giờ sáng- 10:30 giờ sáng: Tụng niệm
10:30 giờ sáng- 11:00 giờ sáng : Lễ Thu cờ
11:00 giờ sáng- 11:30 giờ sáng: Di quan và Hỏa Táng.
 
BDH Hội Ái-hữu Th-G Nam California dự trù sẽ thăm viếng và dự lễ Phủ cờ vào ngày Thứ Bảy. Do đó chắc chắn chúng tôi sẽ khởi hành vào ngày Thứ Sáu, Ngày 19 Tháng 5 Năm 2017.
Quí vị nào muốn tham gia cùng chúng tôi . Xin liên lạc để chúng tôi biết chính xác số người và sắp xếp phương tiện. Nay thông báo. Nhờ quí vị phổ biến rộng rãi. Cám ơn và chúc mọi người luôn bình an, khỏe mạnh.
T/m BĐH.
Kb. Nguyễn Hoàng Dũng : 714-797-8022
Kb. Lê Sơn: 714-276-5057
Kb. Đặng Tấn Đởm : 714-360-7564
Kb. Nguyễn Điểu: 714-589-6383

Không có nhận xét nào: