header

header
hahtgnamcali

Thứ Hai, 7 tháng 4, 2014

PHÂN ƯU

Vừa Được Tin
NT Đại Tá Nguyễn Xuân Hường
Nguyên TL/LD I KB
Sinh năm 1929 taị Duy Xuyên Quãng Nam
Vừa từ trần lúc 9 giờ sáng ngày 6-4-2014 tại Las Vegas, USA .
Hưởng thọ 85 tuổi
Chúng tôi toàn thể Ky-Binh và gia đình tại Tiểu Bang Georgia
Thành tâm xin chia buồn cùng tang quyến.
Nguyện cầu Hương linh NT Đại Tá sớm về miền cực lạc.
 
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU .

TM . Gia đình KBTG/GA .
KB. Nguyễn Văn Răng .

Không có nhận xét nào: