header

header
hahtgnamcali

Thứ Hai, 7 tháng 4, 2014

PHÂN ƯU

Vừa Nhận Được Tin
 
NT Đại Tá Nguyễn Xuân Hường
Nguyên Tư Lệnh Lữ Đoàn I Kỵ Binh QLVNCH
 
Vừa từ trần lúc 9 giờ sáng ngày 6-4-2014 tại Las Vegas, USA
Hưởng thọ 84 tuổi
 
Gia đình Kỵ Binh Arizona
Xin chân thành chia buồn cùng Gia Đình tang quyến .
Nguyện cầu linh hồn NT Đại Tá sớm được hưởng nhan thánh Chúa .

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
 
Gia đình Kỵ Binh Arizona:
KB Nguyễn Ngọc Thuận và Gia đình
KB Lê Quan Vinh và Gia đình
KB Lê Quang Thảo và Gia đình
KB Tô Quang Trực và Gia đình
KB Ngô Văn Hân và Gia đình
KB Khưu Tấn Lộc và Gia đình
KB Nguyễn Văn Tước và Gia đình
 
 

Không có nhận xét nào: