header

header
hahtgnamcali

Thứ Tư, 23 tháng 4, 2014

PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn
KB HOÀNG-KHẢM
Cựu Trung-tá Thiết-Đoàn Trưởng TĐ 6KB
Nguyên Trưởng Khối Huấn Luyện Trường Thiết Giáp QLVNCH
Vừa tạ thế ngày 10-4-2914
(nhằm ngày 11 tháng 3 năm Giáp-Ngọ)
Tại Phú-Lộc, Thừa-Thiên, HUẾ
 
Hưởng Đại-Thọ 90 tuổi

Hội Ái Hữu Thiết Giáp Nam và Bắc California 
Thành kính phân ưu cùng tang quyến

Thay mặt Ban Chấp Hành
KB Nguyễn Hoàng Dũng
Hội Trưởng HAHTG/NC

Không có nhận xét nào: