header

header
hahtgnamcali

Chủ Nhật, 20 tháng 4, 2014

PHÂN ƯU

Gia Đình Kỵ Binh Arizona
Vừa Nhận Được Tin


Niên Trưởng  HOÀNG-KHẢM
Cựu Trung-tá Thiết-Đoàn Trưởng TĐ 6KB
Nguyên Trưởng Khối Huấn Luyện Trường Thiết Giáp QLVNCH
 
Vừa tạ thế ngày 10-4-2914
(nhằm ngày 11 tháng 3 năm Giáp-Ngọ)
Tại Phú-Lộc, thừa-Thiên, HUẾ
Hưởng Đại-Thọ 90 tuổi
Toàn thể Gia-Đình KB Arizona
Thành kính phân ưu cùng tang quyến


KB Nguyễn Ngọc Thuận và Gia đình
KB Lê Quan Vinh và Gia đình
KB Lê Quang Thảo và Gia đình
KB Tô Quang Trực và Gia đình
KB Ngô Văn Hân và Gia đình
KB Khưu Tấn Lộc và Gia đình
KB Nguyễn Văn Tước và Gia đình

Không có nhận xét nào: