header

header
hahtgnamcali

Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2016

PHÂN ƯU


Hội Ái Hữu Thiết-Giáp Nam ,Bắc California vừa nhận được tin buồn:
 
Phu-Nhân Đại-Tá Thiết-Giáp  Trần -Tín là

Bà NGUYỂN-THỊ-TÙNG
Pháp Danh Tâm-Đức

Đả từ trần ngày 21 tháng 12 năm 2016 (nhằm ngày 23 tháng 11
năm Bính Thân) tại tư gia Virginia Beach,Virginia

Toàn thể Kỵ-Binh Nam Bắc California xin chân thành chia buồn cùng
Niên-Trưởng và gia quyến. Cầu mong cho  Hương-Linh Phu-Nhân
sớm siêu thoát về miền cực lạc.
 
Thay mặt toàn thể Kỵ-Binh Nam,Bắc California
KB Hội-Trưởng Nguyễn-hoàng-Dũng
KB Hội-Trưởng Trương-văn-HàmKhông có nhận xét nào: