header

header
hahtgnamcali

Thứ Năm, 2 tháng 3, 2017

PHÂN ƯU

Hội Ái Hữu Thiết Giáp Nam và Bắc California
Vừa Nhận Được Tin Buồn
 
Kb. Trung Úy Nguyễn Đình Phúc
Cựu tùy viên của Cố Chuẩn Tướng Phan Hòa Hiêp
 
Sinh ngày : 25-4-1950
Mất ngày : 27-02-2017
Tại Nam California.
Tôn giáo: Phật giáo
 
Linh cửu hiện quàn tại: Peek Funeral Home
7801 Bolsa Ave. Westminster, CA 92683
Giờ Thăm Viếng Từ:11:00 AM đến 08:00 PM
Thứ Năm, ngày 09 Tháng 03 Năm 2017
Từ 09:00AM đến 01:00 PM
Xin thành kính phân ưu đến Phu nhân Trung Úy Phúc và Gia Đình.
Cấu chúc hương linh anh Phúc an bình nơi miền Vĩnh Cửu.
 
Ban ĐH Hội dự trù thăm viếng lúc 06:00 PM Thứ Tư ngày 08 Tháng Ba,Năm 2017.
Quí KB nào muốn biết them chi tiết hoặc tham dự thăm viếng xin liên lạc 
Kb. Nguyễn Hoàng Dũng: (714) 797-8022
 
Thay mặt toàn thể kỵ binh
Hội Ái Hữu Thiết Giáp Nam và Bắc California
KB Hội-Trưởng Nam Cali: Nguyễn-hoàng-Dũng
KB Hội-Trưởng Bắc Cali: Trương-văn-Hàm
 

Không có nhận xét nào: