header

header
hahtgnamcali

Thứ Bảy, 12 tháng 9, 2015

THƯ CẢM TẠ

Đại diện Gia Đình tang quyến xin chân thành cảm ơn Hội Aí Hữu Thiết Giáp Nam , Bắc Cali , Úc Châu , Việt Nam , và cá nhân đã gọi ĐT , gởi lời nhắn , qua Email , báo chí và gởi vòng hoa để phân Ưu với Gia Đình tang quyến chúng tôi vì sự ra đi của Mẹ tôi Bà Qủa Phụ Lê Tham nhủ danh
Maria Phan Thị Thạch . Đặc biệt đối với các Kỵ Binh tai Việt Nam mà hầu hết là Thương Phế Binh
với những mất mát trên cơ thể nhưng với một tấm lòng đáng trân quí vì lúc cũng hảnh diện với Binh Chủng TG , lúc nào cũng có lòng gắn bó với đồng đội , Quí Anh đã đến chia buồn với Gia Đình và tiễn đưa Mẹ tôi đến nơi an nghỉ cuối cùng , khỏi cần giới thiệu với Gia Đình nhưng ai cũng biết đó là Anh Em THIẾT GIÁP vì trên đầu có chiếc nón ĐEN , Gia Đình tôi vô cùng xúc động và hảnh diện vì sau 40 năm nhưng tình đồng đội vẫn còn gắng bó . Cảm ơn một cách đặc biệt đến quí  Anh   Thiết Giáp tại VN vì các Anh đã làm rạng danh Binh Chủng THIẾT GIÁP. Chân thành cảm ơn Bác Sĩ Khánh ( là con của cố cựu Trung Tá Trần Văn Nô là TĐ Trưởng của tôi ) Bác Sĩ Khánh đã hết lòng chăm sóc cho Mẹ tôi , và đã đến phân ưu với GĐ chúng tôi .
Xin đại diện Gia Đình tang quyến chân thành cảm ơn .
KB Lê Sơn 3/5 TK

Không có nhận xét nào: