header

header
hahtgnamcali

Thứ Bảy, 12 tháng 9, 2015

Thư Cảm Tạ


                                            CẢM TẠ
Gia đình Thiết-đoàn 2 kỵ-binh hải ngọai, chân thành cảm tạ quí Niên-trưởng, quí Kỵ-binh sau đây, trong tinh thần “Huynh đệ Chi binh”, “lá lành đùm lá rách”. Đã đóng góp giúp đỡ tài chánh và gửi lời hỏi thăm, an ủi đến Kỵ binh Huỳnh văn Danh, thuộc Chi-đoàn 3/2 TK.  hiện lâm trọng bịnh nơi quê nhà:

1/Niên-trưởng Hà Ngoc Bé : Thiết-đoàn 22 Chiến Xa : $50.00
2/N T. Lê Văn Duyệt: Chi-đoàn Trưởng, CĐ.2/2 TK: $50.00
3/Niên-trưởng Tô Son: Chi-đoàn Trưởng, CĐ 3/2 TK: $50.00
4/Kỵ binh Lương Tuấn Phong : Chi-đoàn 1/2Thiết-kỵ: $100.00
5/Kỵ binh 2: BCH Hậu Cứ : $100.00
6/Ky binh Trần Diệm Sơn: Chi-đoàn 1/2 Thiết-kỵ: $100.00
7/KB. Nguyễn Hoàng Dũng, Cđ. Đặc Nhiệm Th.Đ 2 KB:  $100.00                                                                                

Tổng cộng số tiền : $550.00 US Dollars đã được NT Nghê Thành Thân mang về thăm viếng và giao cho Kb. Huỳnh Văn Danh tại Cao lãnh, Kiến Phong .

Một lần nữa cảm tạ quí Niên trưởng, quí Kỵ-binh và cầu mong quí vị cùng quí quyến luôn bình an và khỏe mạnh.

Gia-đình Thiết-đoàn 2  Kỵ-binh Hải ngoại

1 nhận xét:

Unknown nói...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.