header

header
hahtgnamcali

Thứ Bảy, 11 tháng 7, 2015

THÔNG BÁO NỘI BỘ                                                                                       No: 04-15

Westminster ngày 01-7-2015
Kính gửi: Quí Niên-trưởng, quí Kỵ-binh trong vùng nam California
Ban Tổ-chức Đại-hội Thiết-giáp 2015 ở San Jose, bắc California có gửi cho Hội chúng ta 40 cuốn Đặc-san Kỵ-binh.
Quí Niên-trưởng, quí Kỵ-binh nào cần, xin liên lạc với Kỵ-binh Nguyễn Hoàng Dũng @714-797-8022 để nhận( miễn phí). Chúc mọi người luôn bình an, khỏe mạnh.
T/m  BĐH Hội nam CA
Kb. Nguyễn Hoàng Dũng

Không có nhận xét nào: