header

header
hahtgnamcali

Thứ Hai, 27 tháng 7, 2015

Phân Ưu


PHÂN ƯU
Nhận được tin buồn
 
Niên trưởng Đại Tá LƯƠNG BÙI TÙNG
Pháp danh CHÚC THÁP
 
Tốt nghiệp Khóa 1 Sĩ Quan Trừ Bị Nam Định
Đệ Tứ Đẳng Bảo Quốc Huân Chương
U.S. Bronze Star
Trung Đoàn Trưởng TĐ 3 Kỵ Binh Ban Mê Thuột
Trung Đoàn Trưởng TĐ 3 Kỵ Binh Pleiku
Trung Đoàn Trưởng TĐ 2 Kỵ Binh Mỹ Tho
Chỉ Huy Trưởng Thiết Giáp Binh QL/VNCH 1965-1970
 
Sinh ngày 2 tháng 4 năm 1930 tại Bắc Ninh, Bắc phần Việt Nam 
Mất lúc 4 giờ 15 chiều ngày 25 tháng 7 năm 2015
(nhằm ngày 10 tháng 6 năm Ất Mùi)
Tại Escondido, California, USA
Hưởng thọ 85 tuổi
 
Toàn thể Kỵ Binh San Diego thành kính chia buồn cùng Chị Nguyễn Thị Yến  và các cháu Lương Anh Tuấn, Lương Mai Trinh, Lương Triều Sơn và gia đình. Nguyện cầu hương linh Cố Niên Trưởng CHÚC THÁP sớm tiêu diêu miền Cực Lạc
 
GIA ĐÌNH KỴ BINH SAN DIEGO
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Không có nhận xét nào: