header

header
hahtgnamcali

Thứ Sáu, 27 tháng 2, 2015

THÔNG BÁO

BĐH. Hội Ái-hữu Nam California
 Trân Trọng Thông Báo

Tang lễ của Cố Thiếu Tướng Lý Tòng Bá sẽ được chính thức cử hành như sau:
Chủ Nhật ngày 01 tháng 3 năm 2015.
Tại nhà quàn Peek Fenural home : 7801 Bolsa  Ave. Westminster, CA 92683,  Phòng số 5 (714) 893-3525
--Từ 9 giờ  đến  10 giờ sáng :  Tụng Kinh
--Từ 10 sáng đến 5 giờ chiều: Thăm viếng, phân ưu
***Hội Ái-hữu Thiết-giáp Nam California sẽ phối hợp với Hội Võ-bị và Hội Thiếu Sinh Quân Nam California cử hành lễ phủ Quốc kỳ cho cố Thiếu Tướng ( KB. Nguyễn Hoàng Dũng, được sự ủy nhiệm củaTrung tướng Hoàng Xuân Lãm sẽ tuyên đọc Tiểu sử của Thiếu Tướng Bá)
Thứ Hai ngày 02 Tháng 3 năm 2015 .
- Lễ thu Quốc-kỳ và hỏa thiêu
Trân Trọng kính mời quí Niên Trưởng , quí Kỵ-binh thông báo cùng nhau đến để cùng chúng tôi chào vĩnh biệt Thiếu Tướng Lý Tòng Bá lần cuối cùng và phân ưu cùng tang quyến. ( Vì chúng tôi không có đầy đủ số điện thoại và địa chỉ email của quí vị),
Trân trọng  Thông báo

Không có nhận xét nào: