header

header
hahtgnamcali

Thứ Hai, 23 tháng 2, 2015

PHÂN ƯU

Nhận Được Tin
 
Thiếu Tướng Lý Tòng Bá

Sinh ngày 14 Tháng 11 năm 1931 Tại làng Bình Đức, Long Xuyên,
Miền Nam Việt Nam
Nguyên Tư lệnh Sư Đoàn 25 Bộ Binh/QL.VNCH
Cựu Chỉ huy Trưởng Thiết Giáp Binh  Quân Lực VNCH
Cựu Tư lệnh Sư đoàn 23 Bộ Binh/ Quân Lực VNCH
Vừa từ trần vào lúc 4:03 Sáng ngày 22 Tháng 2 năm 2015
(Tức ngày mồng 4 Tết năm Ất Mùi)
Tại Southern Hill Hospital , Las Vegas, USA.
Chúng tôi, toàn thể Kỵ Binh Hội Ái Hữu Thiết-giáp Nam và Bắc California
Thành kính phân ưu cùng Tang quyến
Nguyện cầu cho linh hồn Thiếu Tướng Lý Tòng Bá được an bình nơi cõi phúc. 
Thành kính phân ưu.
BDH. Hội Ái-hữu Thiết-giáp Nam và Bắc California
 

Không có nhận xét nào: