header

header
hahtgnamcali

Thứ Hai, 23 tháng 2, 2015

THÔNG BÁO

BDH hội Ái-hữu Thiết-giáp nam California
Trân trọng thông báo cùng quí Niên trưởng, quí Kỵ-binh được rõ:
Theo thông tin của chị Bạch Phượng ( con gái của Chuẩn Tướng Lý Tòng Bá ) thì Di thể của Chuẩn Tướng Lý Tòng Bá sẽ được chuyển về quàn tại Peek Funeral Home 7801 Bolsa Ave. Westminster, CA 92683 Phòng số 5  (714) 893-3525.

Chương trình Tổng quát như sau: (Nếu không có gì thay đổi)
- Từ 9 đến 10 giờ sáng Chủ nhựt ngày 01 Tháng 3 năm 2015: Tụng kinh.
- Từ 10 sáng đến 5 giờ chiều cùng ngày : Thăm Viếng.


Di thể của Ông sẽ được hỏa thiêu vào Thứ Hai ngày 02 Tháng 3 năm 2015. Chúng tôi xin thông báo để quí Niên-trưởng, quí Kỵ-binh sắp xếp thăm viếng. ( giờ giấc chúng tôi sẽ xác định sau,vì chưa có giờ chính thức)
Hội Ái-hữu Thiết-giáp Nam California sẽ phối hợp với Hội Võ Bị Quốc Gia và Hội Thiếu Sinh Quân tổ chức lễ phủ cờ vào lúc 11 giờ sáng ngày 1 tháng 3 năm 2015. Do đó chúng tôi cần có ít nhất 6 Kỵ binh mặc quân phục Đại lễ ( Hội sẽ cung cấp) để thực hiện nghi thức phủ cờ, Xin liên lạc với tôi (714)797-8022
Nếu có gì thay đổi, về chi tiết chúng tôi sẽ thông báo sau.
Kính báo
T/m BDH Hội Ái Hữu Thiết-giáp nam California.
Hội-trưởng Nguyễn Hoàng Dũng

Không có nhận xét nào: