header

header
hahtgnamcali

Thứ Ba, 30 tháng 12, 2014

Phân Ưu


PHÂN ƯU
Nhận được tin buồn Trưởng Nữ của KB Trương Văn Hàm là:
 
MARIA TRƯƠNG NGUYỄN THÚY VI

Sinh năm 1981 – Tạ thế lúc 20:30 ngày 27 tháng 12 năm 2014
(nhằm ngày 6 tháng 11 năm Giáp Ngọ)
Tại San Jose, California, Hoa Kỳ
Hưởng dương 33 tuổi
Toàn thể Kỵ Binh thuộc Gia Đình KB Bắc California,
và Hội Ái Hữu Thiết Giáp Nam California xin chia buồn cùng
Anh Trương Văn Hàm và tang quyến.
Nguyện cầu hương linh của Maria Trương Nguyễn Thúy Vi
được thanh thản về nước Chúa.
Xin thành kính phân ưu.
Kỵ Binh Bắc và Nam California

Không có nhận xét nào: