header

header
hahtgnamcali

Thứ Ba, 30 tháng 12, 2014

Cáo Phó

CÁO PHÓ
Chúng tôi vô cùng đau buồn xin báo tin cùng thân bằng quyến thuộc, quý chiến hữu và bạn bè:
Cháu,con, em, chị, và mẹ của chúng tôi là: 
MARIA TRƯƠNG NGUYỄN THÚY VI

Sinh năm 1981 – Tạ thế lúc 20:30 ngày 27 tháng 12 năm 2014
(nhằm ngày 6 tháng 11 năm Giáp Ngọ)
Tại San Jose, California, Hoa kỳ
Hưởng dương 33 tuổi
Linh cữu được quàn tại Oak Hill Funeral Home
300 Cutner Ave, San Jose, CA 95125 
CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ
Chúa Nhật, ngày 4 tháng 1 năm 2015:
     9:00 AM – 9:00 PM  Nghi thức phát tang, cầu nguyện và thăm viếng.
Thứ Hai, 5 tháng 1 năm 2015
     12:00  Di quan về nhà thờ Magorette để cử hành thánh lễ an táng.
     Sau đó sẽ đưa linh cữu về lại Oak Hill Funeral Home để hỏa táng
     lúc 2:30 chiều. 
TANG GIA ĐỒNG KÍNH BÁO 
Bà nội:          Bùi Thị Sô                       (Việt Nam)
Cha :             Trương Văn Hàm    (San Jose, California)
Mẹ:               Nguyễn Thị Lý         (San Jose, California)
Bác:               Nguyễn Đình Ngọc vợ và các con(Chicago, Hoa Kỳ)
                      Nguyễn Đình Hội và vợ                  (Chicago, Hoa Kỳ)
                      Bà quả phụ Nguyễn Thị Hiền và các con (Australia)
Chú:              Trương Văn Ba vợ và các con                (Việt Nam)
                      Trương Phú Hải vợ và các con               (Việt Nam)
                      Trương Văn Minh vợ và các con           (Việt Nam)
                      Trương văn Long vợ và các con             (Việt Nam)
Cô:                Trương Thị Huệ chồng và các con         (Việt Nam)
                      Trương Thị Hoa và các con                     (Việt Nam)
                      Trương Thị Kim Vân chồng và các con  (Việt Nam)
                      Trương Thảo chồng và các con              (Việt Nam)
Cậu:              Nguyễn Đình Lợi vợ và các con              (Việt Nam)
Cậu:               Nguyễn Đình Tài         (San Jose, California)
Dì:                  Nguyễn Thị Thu chồng và các con (Autralia)
Chị:                Nguyễn Thị Tuyết Anh và chồng    (Australia)
                       Nguyễn Thị Anh Thư và chồng       (Australia)
                       Trần Huyền Nga                                (Australia)
Anh:              Trương Văn Quân        (San Jose, California)
Em:                Steven Trương              (San Jose, California)
                       Vivian Trương               (San Jose, California)
Con:              Christian Trương           (San Jose, California)
                      Cardin Nguyễn              (San Jose, California) 
CÁO PHÓ NÀY THAY THẾ THIỆP TANG

Không có nhận xét nào: