header

header
hahtgnamcali

Chủ Nhật, 4 tháng 1, 2015

Đại Hội Thiết Giáp 2015 Thông Báo

Ban Tổ Chức Đai Hội Thiết Giáp 2015 Trân Trọng Thông Báo:

Thông Báo Số 2 – 01/08/2015:  Gia Hạn Nhận Bài Cho Đặc San Kỵ Binh
Theo lời yêu cầu của một số Kỵ Binh, để có thời giờ viết bài cho Đặc San Kỵ Binh Đại Hội 2015, Kỵ Binh Bùi Kim Bảng thay đổi hạn chót nhận bài viết là ngày 15 tháng 2 năm 2015.

Thông Báo Số 1 - 01/05/2015:  V/V Chưa Nhận Đươc Thư Mời và Phiếu Ghi Danh
Chúng tôi có nhận được thông tin từ một số anh em kỵ binh là cho đến nay vẫn chưa nhận được thư mời và phiếu ghi danh tham dự Đại Hội Thiết Giáp 2015 do Ban Tổ Chức gởi đi bằng đường bưu điện. Chúng tôi xin thành thực cáo lỗi cùng quý kỵ binh nào chưa nhận được thư mời và phiếu ghi danh do chúng tôi gởi đi vì những thiếu sót không thể tránh khỏi như:
- Quý kỵ binh đã thay đổi địa chỉ mới nhưng chưa kịp thông báo cho chúng tôi  để cập nhật.
- Sai sót trong việc đánh máy địa chỉ.
- Sai sót từ việc phát thư của Bưu Điện.
Chúng tôi đã tích cực gởi thư mời và phiếu ghi danh cho quý vị mà chúng tôi biết chưa nhận đươc thư. Tuy nhiên, chúng tôi cũng biết có thể còn rất nhiều quý kỵ binh chưa nhận đươc thư mà chúng tôi không đươc biết; vì vậy, chúng tôi kính mong tất cả quý ky bính nào chưa nhận được thư mời và phiếu ghi danh tham dự đại hội thiết giáp 2015 xin liên lạc gấp với chúng tôi qua điện thoại để chúng tôi có cơ hội giúp quý vị hoàn tất việc ghi danh qua các số diện thoại sau đây:

- KB Bùi Đắc Thư (408)-839-9241
- KB Nguyễn Hồng Vũ: (408)-946-4290.
- KB Nguyễn Ngọc Sinh: (408)-420-3021

Quý kỵ binh có phương tiện internet cũng có thể download và in thư mời và phiếu ghi danh từ website của Đại Hội 2015 tại địa chỉ: http://www.daihoithietgiap2015.com.

Với mong ước chung là Đại Hội sẽ đạt được thành quả tốt đẹp cùng sự tham dự của đông đảo kỵ binh, chúng tôi kính mong tất cả quý kỵ binh và thân hữu hãy tích cực chuyển tiếp thông tin về Đại Hội Thiết Giáp 2015 đến quý vị kỵ binh và thân hữu khác không có phương tiện thông tin hữu hiệu. Xin chân thành cám ơn toàn thể quý kỵ binh.

Ban Tổ Chức Đại Hội Thiết Giáp 2015

Không có nhận xét nào: