header

header
hahtgnamcali

Thứ Hai, 7 tháng 7, 2014

PHÂN ƯU

 
 
KB Trần Quang Phụng 
Nguyên TD18 &10 KB
 
Sinh ngày 2/3/ 1948 tại Saigon
Đã từ trần lúc 4 giờ 30 chiều ngày 6/7/2014 tại Atlanta, Georgia
Nhằm ngày Mồng 10 Tháng 6 Âm lịch, Năm Giáp Ngọ.
Hưởng thọ 66 tuổi.
Toàn thể gia đình Hội Cựu Kỵ-Binh Thiết giáp tại Tiểu Bang Georgia
Xin thành tâm chia buồn cùng Chị Phụng và tang quyến.
Nguyện cầu hương hồn Phêrô Trần Quang Phụng được bình an nơi nước Chúa.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Hội Cựu KBTG/GA

Không có nhận xét nào: