header

header
hahtgnamcali

Thứ Hai, 7 tháng 7, 2014

PHÂN ƯU

Hội Ái Hữu Thiết Giáp Nam và Bắc California
Vừa Nhận Được Tin

KB Trần Quang Phụng
Nguyên TD18 và 10 KB
Sinh ngày 2/3/ 1948 tại Saigon
Đã từ trần lúc 4 giờ 30 chiều ngày 6/7/2014 tại Atlanta, Georgia
Nhằm ngày Mồng 10 Tháng 6 Âm lịch, Năm Giáp Ngọ.
Hưởng thọ 66 tuổi.

Thay mặt toàn thể Kỵ-Binh Nam và Bắc California
Xin thành tâm chia buồn cùng Chị Phụng và tang quyến.
Nguyện cầu linh hồn Phêrô Trần Quang Phụng sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

Hội Ái Hữu Thiết Giáp Nam và Bắc California
 

Không có nhận xét nào: