header

header
hahtgnamcali

Chủ Nhật, 27 tháng 7, 2014

THÔNG BÁO

Nam California ngày 14-7-2014
THÔNG BÁO
Liên hội Cựu-chiến-sĩ VNCH. Miền nam California và Hội H.O. Cứu trợ TPB. và Quả Phụ VNCH. Sẽ tổ chức Đại-nhạc-hội Cám ơn anh--Người-thương-binh VNCH kỳ 8
**Thời gian: Từ 12 giờ trưa đến 6 giờ chiều Chủ-nhật, ngày 03 Tháng 8 năm 2014
**Địa điểm: Sân vận động Trường Trung-hoc Bolsa Grande Garden Grove
9401 Westminster Ave. Garden Grove, CA 92844
BĐH. Hội Ái-hữu Thiết-giáp nam California thông báo và kêu gọi tất cả Kỵ-binh trong vùng góp tay bằng cách: Tình nguyện phụ giúp với BTC. trong ngày Đại-nhạc-hội, mua vé tham dự đông đảo…, để thể hiện sự quan tâm đến các Chiến-hữu kém may mắn của chúng ta, là Thương-phế-binh Quân lực VNCH đang sống khốn khổ trên chính quê hương của mình.
Muốn giúp đỡ, hoặc mua vé tham dự, xin liên lạc :
Đại diện Ban Tổ Chức: C/h Phan Ngọc Lượng: (714)328-7229. Hoặc
Kb. Nguyễn Hoàng Dũng : (714) 797-8022
Kb. Lê Sơn : (714) 276-5057
Kb.ĐặngTấn Đởm: (714) 360-7564
T/m BĐH Hội Ái-hữu Thiết-giáp nam California
Hội trưởng
Kb. Nguyễn Hoàng Dũng

Không có nhận xét nào: