header

header
hahtgnamcali

Thứ Ba, 18 tháng 3, 2014

PHÂN ƯU

Nhận Được Tin
 
Bà Lê Thị Hương
 
 Hiền Thê của Cố KB .Phan Văn Hoa ( thuộc TĐ 7 KB ) .
Sinh ngày 20 tháng 2 năm 1947
Mất ngày 13 tháng 3 năm 2014
tại Los Angeles
 
Hội Aí Hữu Thiết giáp Nam và Bắc Cali xin chia buồn cùng Gia Đình tang quyến.
Nguyện cầu hương linh Bà Lê Thị Hương sớm tiêu diêu nơi miền CỰC LẠC .

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU .
Hội Ái Hữu Thiết Giáp Nam và Bắc Cali .
 
Xin mời Quí Niên Trưởng , Quí Kỵ Binh và Gia Đình
Tham dự giờ thăm viếng cuả Hội vào lúc 2 giờ PM , ngày Thứ Sáu 21-3-2014
Tại Peek Family #1, từ 9Am đến 3Pm.
Vì chúng tôi không có đầy đủ Email nên
Kính nhờ Quí Vị thông báo Tin Buồn này đến những KB nào quen biết

.

Không có nhận xét nào: