header

header
hahtgnamcali

Thứ Hai, 16 tháng 7, 2012

Phân Ưu

Phân Ưu .


Được tin Cựu Đại-Tá Nguyễn Đức Dung
Nguyên TL / LD2KB

Vừa từ trầnlúc 19giờ 15 Ngày 13 Tháng 7 Năm 2012
tại Phoenix, Arizona .

Toàn thể Kỵ-Binh và gia đình Hội Cựu KB tại Atlanta, Tiểu-Bang Georgia
xin kính lời chia buồn cùng gia đình Đ/Tá Dung và Tang quyến
Nguyện cầu Hương Linh Ông sớm về lại chốn Bình-Yên .

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU .

KB Nguyễn Văn Răng

Không có nhận xét nào: