header

header
hahtgnamcali

Chủ Nhật, 15 tháng 7, 2012

Phân Ưu

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Được tin

Cựu Đại Tá NGUYỄN ĐỨC DUNG

– TĐ3KB, LĐIIKB, BCH Thiết Giáp Binh/ QLVNCH –

vừa từ trần vào lúc 7:15PM tại thành phố Chandler, Arizona.
Gia Đình Kỵ Binh Arizona thành kính chia buồn cùng tang quyến,
và cầu nguyện hương linh Đại Tá NGUYỄN ĐỨC DUNG siêu thăng Tịnh Độ.

Gia Đình Kỵ Binh Arizona:
- KB NGUYỄN NGỌC THUẬN
- KB LÊ QUAN VINH
- KB NGUYỄN HỮU HƯNG
- KB LÊ QUANG THẢO
- KB TÔ QUANG TRỰC
- KB NGÔ VĂN HÂN
- KB KHƯU TẤN LỘC
- KB NGUYỄN VĂN TƯỚC

Không có nhận xét nào: