header

header
hahtgnamcali

Thứ Hai, 16 tháng 7, 2012

Thông Báo

KB Nguyễn Ngọc Tình mới gọi ĐT cho biết , Anh sẽ mổ Tim vào ngày 17 tháng 7 tại BV UCI , xin thông báo đến tất cả Quí Anh để biết rỏ vế tình trạng của KB Tình và đồng thời thông báo đến những người quen biết , nếu ai có thì giờ hãy đến thăm KB Tình .

Thân .

Lê Sơn 3/5TK .

Không có nhận xét nào: