header

header
hahtgnamcali

Thứ Bảy, 20 tháng 8, 2011

Tìm Anh (Đăng lần thứ 2 theo yêu cầu thân nhân)

Tôi Tên Ninh Thế Giảng, tìm người Anh là Ninh Thế Dũng sanh năm 1952 là thiếu uý Thiết Giáp. Sau năm 1975 bị VC đưa đi tù tại Trai L-16 Suối Máu, Ka Tum, tỉnh Tây Ninh, VN . Lần cuối liên lạc vào khoảng tháng 9/1976, tới năm 1977 thì nghe tin Anh vượt trại với một vài người bạn, gia đình chúng tôi không biết tin Anh kể từ ngày này, vậy xin quý vị ai biết tin tức xin vui lòng liên lạc: Ninh Thế Giảng, Điện thoại ( 510 ) 529-6886 hay Email: ninhtony_98@yahoo.com

Không có nhận xét nào: