header

header
hahtgnamcali

Thứ Sáu, 7 tháng 10, 2011

TIN VUI

Hội Ai Hữu Thiết Giáp Nam Cali

Xin chúc Tân Lang và Tân Giai Nhân

TRĂM NĂM HẠNH PHÚC

Thay mặt Ban Chấp Hành HAHTG/NC

Nguyễn Hoàng Dũng

Hội Trưởng

Không có nhận xét nào: