header

header
hahtgnamcali

Thứ Sáu, 12 tháng 8, 2011

Phân Ưu


PHÂN ƯU
Được tin:

Kỵ Binh NGUYỄN NGỌC PHAN
Cựu Q. Thiết Đoàn Trưởng
Thiết Đoàn 8 Kỵ Binh

Vừa từ giả cõi đời nầy lúc 3 giờ 29 phút chiều ngày Thứ Sáu 12 tháng 8 năm 2011,
Nhằm ngày 13 tháng 7 năm Tân Mão tại Tiểu Bang Pennsylvania.

Chúng tôi thành thật chia buồn cùng tang quyến và cầu nguyện hương linh
KB NGUYỄN NGỌC PHAN sớm về cõi AN BÌNH.

Gia Đình Kỵ Binh Arizona:
KB Nguyễn Đức Dung và Gia đình
KB Nguyễn Ngọc Thuận và Gia đình
KB Lê Quan Vinh và Gia đình
KB Lê Quang Thảo và Gia đình
KB Tô Quang Trực và Gia đình
KB Ngô Văn Hân và Gia đình
KB Khưu Tấn Lộc và Gia đình

Không có nhận xét nào: