header

header
hahtgnamcali

Thứ Tư, 20 tháng 7, 2011

Tin Vui

Kỵ Binh Trần Văn Phấn sẽ làm lể vu quy cho con gái là

Linda Ngọc Trần

Sánh duyên cùng

Chú rễ là Vũ Nguyễn Thái

Hôn lễ sẽ được cử hành vào ngày Thứ bảy 6 tháng 8 năm 2011

Tại Hearst Castle - 750 Hearst Castle Road San Simeon , CA 93452.


Kỵ binh Ngụy Gia

Không có nhận xét nào: