header

header
hahtgnamcali

Thứ Hai, 18 tháng 7, 2011

Thông Báo

Để chuẩn bị cho Đại Hội Kỵ Binh 2013, Ban Tổ Chức Đại Hội có ý định làm một tập san kỹ yếu để tất cả qúy kỵ binh và thân hữu lưu giữ kỷ niệm .

Để việc chuẩn bị nội dung kỷ yếu được phong phú, yêu cầu quý chiến hữu binh chủng Thiết Giáp khắp nơi ai còn lưu giữ trong ký ức những gì tốt đẹp qua cuộc chiến, xin đóng góp một chuyện vào đặc san nầy, nếu cùng với những hinh ảnh nữa thì hay lắm..
Chúng tôi nghĩ kỳ này đề nghị chúng ta nên viết lên những mẫu chuyện kết hợp chiến trường và tình cảm vào (Trong đó đậm nét hơn về tình yêu hoặc tình chìến hữu) Chúng ta viết với tính cách hồi ức hoặc chuyện ký...là tốt nhất .

Rất mong được sự đóng góp của các Niên Trưởng và các Bạn, cũng như hy vọng được gặp lại tất cả quý bạn trong kỳ Đại Hội tới.

Bài viết xin quý Kỵ Binh và Thân Hữu gữi về e-mail dsky2013@ yahoo.com.

Atlanta , July 18, 2011.
Thân kính.

TM Ban Tổ Chức Đại Hội Kỵ Binh 2013 tại Atlanta, Georgia
NGUYỄN VĂN RĂNG

Không có nhận xét nào: