header

header
hahtgnamcali

Thứ Sáu, 15 tháng 7, 2011

Nhắn Tin

Đoàn Mạnh Hà khóa 1/69 SQTB Thủ Đức , tìm bạn cùng khoá (sau phục vụ trong Binh chủng Thiết- giáp) tên : Lê Quang Ánh, khoảng năm 1972 đóng quân ở Mỹ-Tho ( Có lẽ thuộc Th/Đ 6KB).
Quí KB nếu biết tin của KB Lê Quang Ánh, xin L/L với BCH Hội Thiết-giáp Nam CA, điện thư: bchinfo@ thietgiap.org, hay điện thoại về số (714) 902-3004. Xin cám ơn.

Không có nhận xét nào: