header

header
hahtgnamcali

Thứ Sáu, 15 tháng 7, 2011

Thư Cảm Ơn

Thành thật cảm ơn chị:
LBP ở Tiền Giang VN.
Có lòng thương mến anh em TPB và đã trực tiếp gởi biếu TPB :

Nguyễn Văn Sa TH/Đ 20 CX
2 triệu đồng VN.

Thay mặt Ban Điều Hành Hội Ái Hữu TGB Nam CA
Lưu Vũ

Không có nhận xét nào: