header

header
hahtgnamcali

Thứ Tư, 13 tháng 10, 2010

Tìm Anh

Xin các anh vui lòng giúp đỡ tin tức về anh ruột của chúng tôi là :
Cố Thiếu Úy CAO QUỐC KHANH
Trước ở Chi Đội 2, Chi Đoàn 2, Thiết Đoàn 11(T/uy Khanh là Chi Đội Trưởng - Đặi Úy Đức là Chi Đoàn Trưởng -Trung Tá DUNG là Thiết Đoàn Trưởng); Thiết Đoàn 11 thuộc Sư Đoàn 3 BB. Những ngày cuối cùng của tháng ba năm 1975; Thiết Đoàn từ Quảng Tín chạy về Đà Nẵng và mất tích.
Xin quý NT và các bạn giúp đỡ tin tức về Th/U Khanh để gia đình chúng tôi biết ngày tang lễ.
Xin thông báo qua email: samle37@yahoo.com để thân nhân thiếu uý Khánh biết đươc rõ ràng hơn, xin cảm ơn!
Hoặc: cho anh Cường, địa chỉ điện thư: cuong_van51@hotmail.com.

Không có nhận xét nào: