header

header
hahtgnamcali

Thứ Bảy, 4 tháng 9, 2010

Nhắn Tin

Tôi Nguyễn văn Thanh, khóa 4/72/SQTBTX/TĐ. Khóa 50B SQCB/TG, Chi Đội Trưởng Chi Đội1/CĐ2/TĐ2/Kỵ Binh. Tìm bạn Th/Úy Trương văn Đặng khóa 1/72/SQTBTX/TĐ. Chi Đội trưởng Chi Đội2/CĐ2/TĐ2/Kỵ Binh.

Thẩm quyền 2 \"Tây Hồ\" hiện ở đâu hãy liên lạc về địa chỉ sau. kybinh72@yahoo.com. Tôi và Hưng Không Dzực (106 0 Dzực) đang mong tin anh.

Không có nhận xét nào: