header

header
hahtgnamcali

Thứ Năm, 12 tháng 8, 2010

PHÂN ƯU

Nhận Được Tin
Niên Trưởng Đại Tá Huỳnh ngọc Diệp
Cựu Thiết Đoàn Trưởng Thiết Đoàn 1 Ky Binh
Vừa mãn phần tại California ngày 10 tháng 8 năm 2010 .
Gia đình Ky Binh Houston thành kính chia buồn cùng tang quyến .
Nguyện cầu hương linh người quá cố ăn vui nơi miền vĩnh cữu .
Ky Binh Thái minh Sơn
Đại diện Ky Binh Houston

Không có nhận xét nào: