header

header
hahtgnamcali

Thứ Bảy, 4 tháng 9, 2010

Nhắn Tin

Tống thị Xuân Đào tìm xác Chồng là Nguyễn văn Vy Sĩ Quan Thiết Giáp đóng ở Biển Hồ Pleiku năm 1975 đã hy sinh trên đường Tỉnh Lộ 7 gần Tuy Hòa vào tháng 4/1975.

Các cấp Chỉ Huy của Đại Úy Vy là Trung Tá Kiều, Đại Tá Đồng, và Bác Sĩ Công Thiết Đoàn 21. Kính xin Qúi cấp nếu ai biết được Hài Cốt của Chồng Tôi chôn ở đâu xin điềm chỉ cho. Xin cúi đầu Đa Tạ.

Mọi tin tức xin liên lạc về số phone tại VN... + 84-643523821

Không có nhận xét nào: