header

header
hahtgnamcali

Thứ Tư, 16 tháng 6, 2010

PHÂN ƯU

Nhận được tin báo từ Georgia
Cụ Ông Đăng văn Sỹ
Nhạc Phụ của Kỵ Binh Nguyễn Văn Răng
Hội Trưởng Hội Cựu Kỵ Binh Atlanta, Georgia,
Vừa tạ thế tại Sài Gòn
Lúc 18 giờ ngày 15 tháng 6 năm 2010,
Nhằm ngày 4 tháng 5 năm Canh Dần
Hưởng thọ 88 tuổi.
Linh cữu hiện quàn tại chùa Vĩnh Nghiêm, Quận 3, Sài Gòn.
Xin thay mặt toàn thể Kỵ Binh QLVNCH
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG TANG QUYẾN
Nguyện cầu Hương Linh Cụ Ông
Sớm an vui nơi miền cực lạc
Các Hội Ái Hữu Bắc và Nam California
Thông báo: Quý kỵ binh muốn liên lạc phân ưu xin gọi về số:
(770)-703- 7840

Không có nhận xét nào: