header

header
hahtgnamcali

Thứ Tư, 16 tháng 6, 2010

Thông Báo Tin Buồn

Nhận tin buồn Nhạc-phụ của KB Răng , GA, vừa tạ thế hôm qua June 15, 2010. Xin thông báo đến quí KB, home phome của KB Răng # 770.703 7840. Gia-đình KB Georgia Chia buồn cùng anh chị Răng...

Phạm Khánh Hoài

Không có nhận xét nào: