header

header
hahtgnamcali

Chủ Nhật, 13 tháng 12, 2009

Tìm Chiến Hữu:

KB Huỳnh Nhiêu - Th-Đ 11/KB

Xin liên lạc về KB Nguyễn văn Thạnh c/o CLB Ky Binh Houston - 281-575-9340 - hoặc gởi điện thơ về: sonca_18@yahoo.com. Xin cám ơn.

Gia Đình Kỵ Binh Houston, Texas.

Không có nhận xét nào: