header

header
hahtgnamcali

Thứ Ba, 8 tháng 12, 2009

TÌM CHIẾN HỮU:

Họ và Tên: PHAN LƯU PHƯƠNG
Email Address - Địa Chỉ Điện Thư: PHAN PHUONG_50@YAHOO.COM
Subject - Đề Mục: KÍNH THĂM QUÝ ĐÀN ANH VÀ CHIẾN HỮU.

Comments - Nội Dung: TÔI TH/ÚY KỴ BINH KHOÁ 4O THIẾT GIÁP PHỤC VỤ TẠI LỮ ĐOÀN 1 KỴ BINH /XIN QUÝ BẠN AI NHỚ TÔI THÌ MAIL VỀ NHÉ/CÁC BẠN ĐÃ HY SINH LÀ T/ÚY THÁI TANG BỒNG TH/Đ 11KỴ BINH DO THẰNG TR/TÁ ĐÍNH ĐẦU HÀNG /VÕ NGỌC TỨ TH/Đ 8 MINH VỒ THĐ 4 VV,, QUÝ BẠN MAIL VỀ TÔI TÂM SỰ BA TÔI LÀ ĐẠI TÁ CÁCH QUÂN ĐOÀN 1/MAU NHÉ.

TÔI LÀ TH/ÚY PHAN LƯU PHƯƠNG NGUYÊN PHỤC VỤ TẠI LỮ ĐOÀN 1 KỴ BINH TÔI XIN GỬI LỜI THĂM ÔNG PHAN HOÀ HIỆP /NGUYỄN TRỌNG LUẬT /VŨ QUỐC GIA /NGUYỄN HỨA LUẬT/NGỤY GIA /NGUYỄN KHÁNH HOÀ/LÊ BÁ NAM/NGUYỄN XUÂN THẠNH /NGUYỄN THIỆN THÀNH VV.. HIỆN TẠI TÔI BỊ UNG THƯ BA TÔI ĐẠ MẤT 1978 /THÂN MẾN KÍNH CHÚC QUÝ VỊ SỨC KHOẺ VÀ SỚM LIÊN LẠC CHO BIẾT TIN/KÍNH CHÀO QUÝ NIÊN TRƯỞNG VÀ CHIẾN HỮU.TH/ÚY PHAN LƯU PHƯƠNG CHI ĐỘI TRUỠNG PHÒNG VỆ VÀ PHÒNG 5 LỮ ĐOÀN VÀ THIẾT ĐOÀN 20 CHIẾN XA

PHAN LƯU PHƯƠNG

Không có nhận xét nào: