header

header
hahtgnamcali

Thứ Năm, 17 tháng 12, 2009

NHẮN TIN

TÌM EM RUỘT :

Chị là LÊ THỊ HOA
Quê quán Van Uy - Hải Lăng - Quảng Trị, Tìm Em ruột là :

Kỵ Binh LÊ SĨ QUÝ , thuộc đơn vị 4.2 ở Hải Lăng, QT.

Gia đình mất tin tức em vào cuối năm 1974 đến nay.
Ai biết tin tức Em QUÝ xin vui lòng báo về Lê Thị Hoa địa chỉ :
Email : themoondn@yahoo.com

Xin Chân thành biết ơn vô cùng.

Nếu Em Quý biết được tin tức nầy xin liên lạc với Chị ngay.
Gia đình mình chỉ còn hai chị em. Chị thương nhớ Em nhiều .

Lê Thị Hoa.

Không có nhận xét nào: