header

header
hahtgnamcali

Thứ Năm, 11 tháng 12, 2008

Họp Mặt Tất Niên . . .

Trân trọng Thông Báo :

Hội Ái Hữu Kỵ Binh Bắc California sẽ Tổ Chức Họp Mặt Tất Niên
vào Sáng Chủ Nhật ngày 18 tháng 1 năm 2009 tại San Jose-CA

Quý Kỵ binh muốn tham dự " Cuộc Vui " xin vui lòng liên lạc với
Kỵ binh TRẦN HỮU THÀNH - Hội trưởng - để biết thêm chi tiết.

Gia Đình Kỵ Binh Houston- Texas sẽ Tổ Chức Họp Mặt Tất Niên
vào Sáng Chủ Nhật ngày 18 tháng 1 năm 2009 tại Houston-TX

Quý Kỵ binh muốn tham dự " Cuộc Vui " xin vui lòng liên lạc với
Kỵ binh THÁI MINH SƠN - Gia Trưởng - để biết thêm chi tiết.

Chúc hai Đơn vị Houston - TX và San Jose - Bắc CA thành công
mỹ mản và Hội ngộ đông vui . . . Đầy tình nghĩa . . .

AHTGB Nam California.

Không có nhận xét nào: