header

header
hahtgnamcali

Thứ Bảy, 13 tháng 12, 2008

THAY DOI DIA CHI . . .

Trân trọng thông báo :

Kỵ Binh LẠI QUỐC NAM TĐ3KB

Đã di chuyển gia đình từ Tacoma, WA đến địa chỉ mới :

Murrietta, California .

Chúc mừng Gia đình KB Nam California đón thêm thành viên
tham gia sinh hoạt . . .

Chúc Sức khỏe và Hạnh phúc đến Gia đình KB LẠI QUỐC NAM.

AHTGB NAM CALIFORNIA

Không có nhận xét nào: