header

header
hahtgnamcali

Thứ Năm, 11 tháng 12, 2008

GHI DANH ĐẠI HỘI NGỘ . . .

Thêm Kỵ binh Ghi danh tham dự Đại Hội Ngộ TGB 2009 :

- KB NGUYỄN NGỌC PHAN , Philadelphia, PA

-KB NGUYỄN ĐÌNH TIỀM , Mechanisburg, PA

-KB NGUYỄN VĂN HAI , Watertown, SD

- KB NGUYỄN HƯNG PHÁT , Fort Wayne, IN

- KB VÕ VĂN CHÂU PHI, Riverdale, GA

Hoan nghênh Tinh thần của Quý Kỵ binh . . .
Hẹn ngày Hội Ngộ . . .

Ban Tổ Chức Đại Hội Ngộ TGB 2009 .

Không có nhận xét nào: