header

header
hahtgnamcali

Thứ Sáu, 28 tháng 11, 2008

TUONG TRO TPB/CNQP . . .

Trân trọng thông báo :

Trong tháng 11 đã nhận được tương trợ cho quỷ TPB/CNQP từ tấm lòng
CHIA NGỌT . . . XẺ ĐAU với Đồng Đội nơi Quê nhà từ các Anh Em :

-KB NGUYỄN THANH HIỀN $50.00
-KB ĐỔ VĂN KIỆU $50.00
-KB ẢN DANH ( Torrance, CA ) $100.00

Đầu tháng 12/2008 Hội AHTGB Nam Cali sẽ tiếp tục gởi tương trợ
Đợt 2 trước Tết Nguyên Đán cho 52 Đồng đội bên quê nhà . . .
Số còn lại sẽ gởi vào cuối tháng 12/2008 để kết thúc Năm 2008.

Xin Quý Kỵ Binh tiếp tục gởi tiếp trợ về Hội để có đủ Tài chánh
tương trợ theo kế hoạch Năm 2008 .

Xin Chân thành Cám ơn Hảo Tâm của Quý Kỵ Binh . . .

AHTGB Nam California

Không có nhận xét nào: