header

header
hahtgnamcali

Chủ Nhật, 30 tháng 11, 2008

TÌM THÂN NHÂN MẤT TÍCH . . .

Kỵ Binh Trung Úy NGUYỄN VĂN THÔNG ( 1943 )
Thiết Đoàn 1 Kỵ Binh -

-MẤT TÍCH tại Lộc Ninh Năm 1972 . . .

Anh em Kỵ Binh nào biết tin tức gì về Kỵ Binh THÔNG
Xin báo về : Vũ Minh Trí (248) 495-2125
và : Vũ Thành Lễ (415) 497-9696.

Gia Đình xin Đa tạ .

AHTGB Nam California

Không có nhận xét nào: