header

header
hahtgnamcali

Thứ Ba, 25 tháng 11, 2008

TÌM ĐƯỢC ĐỒNG ĐỘI . . .

Trân trọng thông báo :

Gia đình Kỵ Binh Hải Ngoại vui mừng đón tiếp thêm 2 gia đình KB
tham gia sinh hoạt :

KB NGUYỄN THÀNH NAM - TĐ 22 CX - Houston, Texas

KB TRẦN TỰ DO - San Antonio, Texas

Chúc mừng Anh em KB có dịp nối lại liên lạc với nhau . . .

Chúc Sức khỏe và Hạnh phúc đến 2 Gia đình Kỵ Binh NAM và DO.

Hẹn gặp mặt trong Kỳ Đại Hội Ngộ TGB 2009 . . .

AHTGB Nam California

Không có nhận xét nào: