header

header
hahtgnamcali

Thứ Ba, 25 tháng 11, 2008

GHI DANH ĐẠI HỘI NGỘ 2009 . . .

Trân trọng thông báo :

Tuần lễ từ Nov 16 / 2008 đến Nov 22 / 2008 thêm 13 Kỵ binh
ghi danh tham dự Đại Hội Ngộ TGB 2009 :

KB LÊ CHIẾN Watertown, SD - 1 người -
KB NGUYỄN NGỌC PHAN Philadelphia, PA - 2 - - -
KB NGUYỄN THÀNH NAM Houston, TX - 2 - - -
KB TRẦN LÝ HƯNG Houston, TX - 1 - - -
KB NGUYỄN TRỌNG SINH Houston, TX - 2 - - -
KB ĐỖ THANH TRỌNG Houston, TX - 2 - - -
KB HOÀNG VĂN MINH Houston, TX - 1 - - -
KB CHU TẦN Houston, TX - 2 - - -

Ban Tổ Chức Đại Hội Ngộ TGB 2009 Hoan nghênh Tinh thần
của Quý Kỵ Binh . . . Hẹn Hội Ngộ . . .

BTC/ĐHN/TGB 2009

Không có nhận xét nào: