header

header
hahtgnamcali

Thứ Hai, 3 tháng 11, 2008

TÌM ĐƯỢC ĐỒNG ĐỘI . . .

Trân trọng thông báo

Qua Website một đồng đội đã tìm về Tổ Ấm Gia đình Kỵ Binh :

KỴ BINH NGUYỄN VĂN HIỂN -- TĐ 10 KB
Chi Đội trưởng 3/3/10 TK

Hiện ở tại Quảng Nam -- Việt Nam.
E-mail : hnguyenvan48@yahoo.com.vn

Gia đình KB vui mừng đón tiếp Bạn Hiển ,
Chúc Bạn và Quý quyến Vui khỏe, Hạnh phúc.

AHTGB Nam California.

Không có nhận xét nào: